ชื่อไทย : ช้างกระ
ชื่อท้องถิ่น : ช้างค่อม, เอื้องช้างเผือก(กทม.) / ช้างดำ(กทม.,กลาง) / ช้างแดง(กทม.,เชียงใหม่) / ช้างเผือก(กทม.,เหนือ) / เอื้องต๊กโต(เหนือ) 
ชื่อสามัญ :
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl
ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE
ลักษณะวิสัย : กล้วยไม้
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ลำต้น :
กล้วยไม้อิงอาศัย ต้นตั้งตรงหรือเอนเล็กน้อย รากใหญ่และยาว
ใบ :
รูปขอบขนาน กว้าง 4-6 ซม. ยาว 20-40 ซม. ปลายแยก 2 แฉก ไม่เท่ากัน ใบใหญ่ หนา อวบน้ำ และเหนียว เรียงตัวสลับซ้ายขวาค่อนข้างถี่
ดอก :
ออกเป็นช่อทอดเอนลงเล็กน้อยหรือเอนโค้งลง ยาว 15-30 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีขาวมีประสีม่วงแดงทั่วกลีบ กลีบปากสีม่วงแดง ปลายกลีบเว้าเป็น 3 พูตื้นๆ ดอกบานเต็มที่กว้าง 2-3 ซม. มีกลิ่นหอม ดอกในช่อค่อนข้างแน่น บานทนเป็นสัปดาห์
ผล :
ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : ธันวาคม สิ้นสุดระยะติดดอก : มกราคม
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :

สภาพทางนิเวศวิทยา :

นิเวศวิทยา พบตามป่าดิบเกือบทุกภาคยกเว้นภาคใต้ ที่ระดับความสูง ไม่เกิน 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์ จีนตอนใต้ อินโดจีน พม่า มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

การปลูกและการขยายพันธุ์ :
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ :
แหล่งอ้างอิง : [1] องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551. กล้วยไม้ไทย 2. Thai Native Orchids 2. พิมพ์ครั้งที่ 1. หจก. วนิดาการพิมพ์. เชียงใหม่. [2] อบฉันท์ ไทยทอง. 2552. กล้วยไม้เมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 16. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.
ประเภทของการใช้ประโยชน์ :
กล้วยไม้
ที่อยู่ :
หมายเหตุ :
รูปพรรณไม้ :
   
Copyright © 2011 Royalpark Rajapruek All rights reserved.
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร 053-114110-5 แฟกซ์ 053-114196 E-Mail : rprp@hrdi.or.th
เริ่มใช้งานระบบเมื่อ 1 มิถุนายน 2554